Huis- en terreinregels


Wij vragen deelnemers met respect met andere mensen en honden om te gaan. Daarom verzoeken wij u onderstaande huisregels door te nemen voordat u op cursus gaat. Dit om misverstanden te voorkomen.

 1. Voor elke cursus dient u zich apart in te schrijven door middel van een aanmeldingsformulier op onze website.
 2. Bij verhindering van deelname aan de les, het verzoek om uw eigen instructeur hiervan op de hoogte te stellen. Het liefst minimaal 2 uur voor aanvang van de les. Het telefoonnummer krijgt u van uw instructeur. Er vindt echter geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 3. Auto’s kunnen parkeren aan de overzijde van de ingang van het clubterrein.
 4. Wij verzoeken u minimaal 5 minuten vóór aanvang van de les aanwezig te zijn. Indien u de cursus Train&Fun of Behendigheid volgt, dan graag 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Dit i.v.m. het op- en afbouwen van het parcours.
 5. Is uw teefje loops? Dan mag uw hond i.v.m. eventuele onrust onder de andere honden niet naar de cursus komen. Zelf bent u natuurlijk van harte welkom. Dit in verband met de uitleg van (nieuwe) oefeningen die u dan thuis kunt oefenen. Men leert ook van anderen!
 6. Laat uw hond minimaal 2 uur voor de les niet eten of teveel drinken.
 7. Laat uw hond voor de les goed uit. De parkeerplaats en het clubterrein zijn geen uitlaatplaatsen. Mocht er nabij het terrein of op het veld een ongelukje gebeuren, ruim dit dan op. Het afval kunt u weggooien in de daarvoor bestemde afvalbak.
 8. Plast uw hond tegen materiaal (denk hierbij bijvoorbeeld aan behendigheidstoestellen) van onze vereniging, dan wordt u geacht dit met water schoon te maken.
 9. Roken en drinken tijdens de training is uiteraard niet toegestaan.
 10. Alle honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn, tenzij uw instructeur iets anders aangeeft.
 11. Alle honden dienen te allen tijde onder toezicht van een volwassene te staan.
 12. Wij zouden het zeer op prijs stellen, wanneer u tijdens de training uw mobiele telefoon uit heeft staan.
 13. Betreden van het terrein is op eigen risico.
 14. Bij de sportcursussen is lidmaatschap aan onze vereniging verplicht. Bij alle andere cursussen is dit vrijblijvend.
 15. Foto’s en/of filmpjes kunnen worden gepubliceerd op onze website en/of sociale media. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit duidelijk schriftelijk kenbaar te maken.
 16. HC Bergsbosis niet aansprakelijk te stellen voor nadeel en/of schade aan u, uw hond en derden, in welke vorm dan ook. Deelname aan de cursussen en aanwezigheid op het trainingsveld is geheel voor eigen risico. Het dient aanbeveling ervoor te zorgen dat u bent verzekerd (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering).