Puppy 2


De cursus Puppy 2 is een vervolgcursus van Puppy 1. Hierbij zullen de eerder aangeleerde commando's verder uitgewerkt worden. Ook komen er nieuwe commando's bij zodat een goede band tussen eigenaar en pup ontstaat.

De volgende commando's komen tijdens deze 10 lessen aan de orde:

  • Gedrag ten opzicht van andere honden/voor- en achterlangs volgen
  • Blijven zitten en liggen in het zicht van de begeleider
  • Tanden laten kijken (voor, rechts en links)
  • Staan en betasten
  • Geluidsproef
  • Volgen aan de voet
  • Komen op bevel
  • Parapluoefening
  • Achterlaten met afleiding
  • Omgang begeleider-hond

Afsluiting met een certificaat van deelname of diploma. Bij de 11de en afsluitende les wordt een examen afgenomen.